Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2012

Ίδρυση του Λαογραφικού και Ιστορικού Μουσείου Ρεντίνας.

Όλοι να βοηθήσουμε στην ίδρυση του Λαογραφικού και Ιστορικού Μουσείου Ρεντίνας.


Σάββατο 16 Μαρτίου 2013 και ώρα 11.00 το πρωί, στο δημοτικό σχολείο του χωριού μας θα λάβει χώρα η ιδρυτική συνέλευση των μελών του υπο σύσταση σωματείου.